سفارش تبلیغ
صبا ویژنرهگذر

   

یکی بود یکی ...

قلم بدرقه کرد...

                 عبور باران را

                                     با شکوفه های سفید...نویسنده » رهگذر » ساعت 12:56 صبح روز پنج شنبه 90 مرداد 27

چگونه باید راه را پیمود...
وقتی بیراهه ها از نگاه تو آغاز میشود...

کیست!!!
این کسی که مرا تا مرز تهی دستی الفاظ میکشاند...نویسنده » رهگذر » ساعت 4:38 عصر روز شنبه 90 مرداد 22